Image and video hosting by TinyPic
   
  Adilcevaz-Myo
  Windows XP
 

 

 

 İşletim Sistemi


Windows XP Teknik Genel Bakış

Microsoft Corporation
Yayın Tarihi:  Mayıs 2001

 


Özet
Bu raporda, Microsoft® Windows® XP işletim sistemi içindeki yenilikler teknik açıdan incelenmektedir. Yeni teknoloji ve özelliklerin işin yapılması, bilginin paylaşılması, masaüstünüzün yönetilmesi, mobil bir bilgisayarla yolculuk ederken verimliliğinizin kaybolmaması, yardım alma ve birçok bilgi işlem görevinin yerine getirilmesi konularında ne denli büyük kolaylıklar sağladığını göstermektedir. Bu rapor genel bir bakışı kapsadığından, herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi verilmemekte, ancak Windows XP’deki birçok yeni teknoloji ve özellik genel anlamıyla açıklanmaktadır.

 


 
Bu bir hazırlık belgesidir ve burada açıklanan yazılımın son ticari kopyası çıkmadan önce değiştirilebilir. Bu belgede yer alan bilgiler, söz edilen konuyla ilgili olarak Microsoft Corporation’ın yayın tarihindeki görüşlerini açıklar Microsoft değişen Pazar koşullarına uyum sağlamak zorunda olduğundan, bu belgenin Microsoft açısından bağlayıcı olduğu düşünülmemelidir ve Microsoft yayın tarihinden sonra söz konusu olabilecek herhangi bir bilginin tutarlılığını garanti edemez.
Bu rapor, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. MICROSOFT, BU BELGEDE AÇIKÇA VEYA ZIMNEN BELİRTİLEN KONULAR HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VARMEZ.
Söz konusu tüm geçerli telif hakkı yasalarına uyulması kullanıcının yükümlülüğü altındadır. Telif hakkı ile belirtilen hakları sınırlamadan, Microsoft Corporation’ın açık yazılı izni olmaksızın bu belgenin herhangi bir bölümü yeniden çoğaltılamaz, bir kayıt sisteminde saklanamaz, kaydedilemez veya belirli bir amaç doğrultusunda herhangi şekilde veya herhangi bir ortamda (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer) iletilemez.
Microsoft bu belgede konu edilenleri kapsayan patentlere, patent uygulamalarına, ticari markalara, telif haklarına veya diğer fikir haklarına sahip olabilir. Microsoft tarafından herhangi bir lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmediği sürece, bu belge size bu patentler, ticari markalar, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir lisans vermemektedir.

© 2001 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Active Dierctory, IntelliMirror, MSDN, MSN, Outlook, Win32, Win64, Windows, Windows Media ve Windows NT kayıtlı ticari markalar veya Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Burada sözü edilen diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerine ait ticari markalar olabilir.
Microsoft Corporation • One Microsoft Way • Redmond, WA 98052-6399 • USA
İçindekiler
Giriş 5
Akıllı Kullanıcı Arabirimi 6
Bilgisayarın Birden Çok Kullanıcısı için Hızlı Kullanıcı Geçişi 6
Yeni Görsel Stil 7
Yeniden Tasarlanmış Başlat Menüsü 7
Arama Yardımcısı 8
Belgelerim 9
Web görünümü 10
Dosya gruplama 11
Kullanıcı Arabirimi Verimliliği Artırır 11
Kapsamlı Sayısal Ortam Desteği 12
Windows Media Player 8 12
Windows Movie Maker 12
Sayısal Fotoğraf Desteği 13
Büyük Uygulama ve Aygıt Uyumluluğu 14
Aygıt Yüklemesini Geliştirme 14
Yeni Donanım Teknolojilerini Destekleme 15
DVD ve CD için Yerel Destek 16
Uygulama Uyumluluğu 16
Uygulama Uyumluluk Modu 17
COM ve Paylaştırılmış DLL Yalıtma Desteği 17
Gelişmiş Dosya ve Yazdırma Hizmetleri 18
WebDAV—Internet üzerindeki Veri ile Çalışma 18
Disk Birleştiricisi Geliştirmeleri 18
Çevrimdışı Dosyalar Veritabanını Şifreleme 18
DVD-RAM üzerinde FAT32 19
NetCrawler ile Yazıcı Erişimi 19
Faks Paylaşımı 20
İyileştirilmiş Ağ ve İletişim Yetenekleri 21
Evrensel Tak ve Kullan 21
Internet Bağlantısı Paylaşımı 21
Ev Ağı Sihirbazı 21
Ağ Köprüsü Oluşturma 22
Tümleşik Yardım ve Destek Hizmetleri 23
Uzaktan Yardım ile Yardım Alma 23
Yardım içeriğini arama 25
Sistem bilgilerine erişme 25
Yazılım Dağıtımı için Destek URL’si 25
Sorun Giderme Aracı 25
Geliştirilmiş Mobil Bilgi İşlem 27
Güç Yönetimi 27
Gezici Kullanıcılar için Kullanılabilirlik İyileştirmeleri 27
Uzak Masaüstü 28
Uzak Masaüstü ve Terminal Hizmetleri 28
Uzak Masaüstü İletişim Kuralı 0
Uzak Masaüstü Kaynak Yeniden Yönlendirmesi 0
Güvenilirlik İyileştirmeleri 2
Sürücüyü Geri Alma 2
Sistem Geri Yükleme 2
Otomatik Sistem Kurtarma 3
Dinamik Güncelleştirme 3
Otomatik Güncelleştirme 3
Windows Update 3
Güçlendirilmiş Güvenlik Korumaları 4
Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı 4
Denetimli Ağ Erişimi 4
Yazılım Kısıtlama İlkeleri 4
Ethernet veya Kablosuz LAN’lardaki Sunucular için Güvenlik Geliştirmeleri 5
Microsoft Passport ile Tek bir Oturum Açma 5
Kimlik Bilgisi Yönetimi 5
Dosya Sistemini Şifreleme 5
Internet’te Güvenli Veri Depolama 6
Kolay Yönetilebilirlik 7
IntelliMirror 7
Grup İlkesi 7
İlke Sonuç Kümesi 7
Grup İlkesi 7
Dosyaları ve ayarları geçirme 7
Hesap Yönetimi İyileştirmeleri 8
Bölgesel Seçenekler İyileştirmeleri 8
64-Bit Desteği 9
İleriye Bakma: Microsoft.NET Platformu 10
Akıllı Aygıtları Bütünleştirme 10
Daha Fazla Bilgi için Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

 

Giriş
Windows XP, Windows 2000 ve Windows Me’den sonraki Microsoft Windows sürümüdür. Windows XP, en iyi Windows sürümünü oluşturmak üzere Windows 2000’in Tak ve Kullan gücünü—standart temelli güvenlik, Windows 98 ve Windows Me’nin en iyi özellikleriyle birlikte yönetilebilirlik ve güvenilirlik—kullanımı kolay arabirimi ve yeni destek hizmetlerini bir araya getirerek Windows işletim sistemlerini ortak bir yerde buluşturmuştur.
Bu raporda, Windows XP’deki yenilikler teknik açıdan genel olarak incelenmektedir. Yeni teknoloji ve özelliklerin işin yapılması, bilginin paylaşılması, masaüstünüzün yönetilmesi, mobil bir bilgisayarla yolculuk ederken verimliliğinizin kaybolmaması, yardım alma ve birçok bilgi işlem görevinin yerine getirilmesi konularında ne denli büyük kolaylıklar sağladığını göstermektedir.
Windows XP, geliştirilmiş Windows 2000 kodunu temel alarak ve ev ve işyeri kullanıcılarını hedefleyerek, farklı sürümler halinde oluşturulmuştur. Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional. Tersi belirtilmedikçe, bu raporda, işletim sisteminin her iki sürümünde ortak olan teknolojilerden ve özelliklerden söz edilecektir.

Akıllı Kullanıcı Arabirimi
Windows 2000’in çekirdeği korunurken, Windows XP yeni bir görsel tasarım getirmektedir. Ortak görevler birleştirilip, basitleştirilmiş ve bilgisayarınızda daha kolay gezinmenize yardımcı olabilmek için yeni görsel ipuçları eklenmiştir. Bu bölümde, evde veya işyerinde bilgisayarınızı kullanmanızı kolaylaştıran kullanıcı arabirimi yenilikleri gösterilmiştir.
Bilgisayarın Birden Çok Kullanıcısı için Hızlı Kullanıcı Geçişi
Ev için tasarlanan Hızlı Kullanıcı Geçişi herkesin tek bir bilgisayarı kendi bilgisayarı gibi kullanmasını sağlar. Bir kişinin oturumunun kapatılmasına ve başka bir kullanıcının dosyalarının kaydedilip kaydedilmediğinin araştırılmasına gerek kalmamıştır. Windows XP, Terminal Hizmetleri teknolojisinin yararlarını kullanmakta ve her kullanıcı oturumunu, her kullanıcıya ait verinin tamamen ayrıldığı benzersiz bir Terminal Hizmetleri oturumu olarak çalıştırmaktadır. (Her oturum için gereken ek bellek miktarı yaklaşık 2 megabayt (2MB) RAM’dir; ancak, oturumlarda çalışıyor olabilecek uygulamalar bu boyuta katılmamıştır. Güvenilir çok kullanıcılı oturum çalıştırmak için toplam en az 128 MB RAM önerilmektedir.) 
Windows XP Home Edition kullanıyorsanız, varsayılan olarak etkin hale getirilmiş Hızlı Kullanıcı Geçişi, Windows XP Professional’ın tek bir bilgisayara veya çalışma grubuna bağlı bir bilgisayara yüklenmesi durumunda kullanılabilir. Windows XP Professional çalıştıran bilgisayarla bir etki alanına katılırsanız, Hızlı Kullanıcı Geçişi’ni kullanamazsınız.
Hızlı kullanıcı geçişi, tek bir bilgisayarı paylaşan aileler için kullanışlıdır. Örneğin, anne para işleri için bilgisayarı kullanırken kısa bir süre için çalışmaya ara verirse, oğlu kendi hesabına geçip bir oyun oynayabilir. Para işiyle ilgili uygulama annenin hesabında çalışır ve açık durumda kalmaya devam eder. Bunların tümü oturum kapatılmadan yapılır. Aşağıda, Şekil 1’de gösterilen, bilgisayarda oturum açan her kullanıcı için resimlerle kolayca özelleştirilebilecek yeni Hoş Geldiniz ekranıyla kullanıcı geçişleri çok kolaydır.

 

 

 

 


Şekil 1. Windows XP Hoş Geldiniz Ekranı
Yeni Görsel Stil
Windows XP, belirli görevlerle kolaylıkla ilişkilendirilebilecek ince 24 bit renkli simgeler ve benzersiz renkler kullanan yeni görsel stillere ve temalara sahiptir. Örneğin, yeşil, bir şeyi yapabileceğinizi veya Başlat menüsü gibi bir yere gidebileceğinizi gösteren işleri tanımlamaktadır.
Yeniden Tasarlanmış Başlat Menüsü
Başlat menüsü, çalışma yönteminize uyacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 2’de gösterildiği gibi, öncelikle en sık kullandığınız beş program görünür ve varsayılan e-posta ve Web tarayıcınız her zaman kullanılabilir. Hızlı ve kolay erişim için en sık kullandığınız dosyaları ve uygulamaları bir arada gruplar. Tek bir tuşla Yardım ve Destek sistemine ve sisteminizi yapılandırmak için kullanacağınız araçlara ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak, Başlat menüsünü, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

 

 

 

 

 


Şekil 2. Windows XP sık kullanılan uygulamaları gruplandıran yeniden tasarlanmış Başlat menüsü de sağlar
 
Arama Yardımcısı
Windows XP, Şekil 3’de gösterildiği gibi aramayla ilgili görevleri Arama Grubu içinde gruplayarak arama işlemini kolaylaştırmaktadır.

 

 

 

 

 

Şekil 3. Arama işlemi, Arama Yardımcısı ile kolaylaştırılmıştır
 
Belgelerim
Windows XP, çeşitli gruplar altında düzenlemenize izin vererek dosyalarınızı izlemenizi kolaylaştırır. Aşağıdaki Şekil 4’de gösterildiği gibi, belgelerinizi türlerine göre izleyebilirsiniz. Dosyalarınızı, bugün, dün, geçen hafta, iki ay önce, bu yıl içinde veya geçen yıl gibi en son düzenlediğiniz tarihe göre de gruplandırabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 


Şekil 4. Windows XP dosyaları gruplar halinde düzenleyebilir
 
Web görünümü
Windows XP dosyaları ve dosya ad alanlarını daha iyi yönetmenize yardımcı olan Web Görünümü teknolojisini kullanır. Örneğin, bir dosya veya klasör seçtiğinizde, bunları yeniden adlandırmanıza, taşımanıza, kopyalamanıza, e-posta ile göndermenize, kaldırmanıza veya Web’de yayınlamanıza izin veren bir seçenekler listesi görürsünüz. Bu işlevsellik, Windows 2000’de bir dosyayı veya klasörü sağ tıklattığınızda gördüklerinize benzer; Windows XP, aşağıda, Şekil 5’de görüldüğü gibi, bu bilgiyi alır ve doğrudan masaüstüne getirir.

 

 

 

 

 


Şekil 5. Web Görünümü görevlere kolay erişim sağlar.
 
Dosya gruplama
Windows XP, aynı uygulamanın birden çok kullanımını gruplandırarak kolay yönetilebilir bir görev çubuğu oluşturur. Örneğin, Windows XP, görev çubuğunda her biri yatay olarak düzenlenmiş dokuz Microsoft Word dosyasını tek bir görev çubuğu düğmesinde gruplandırır. Bu senaryoda, uygulamada açık olan dosya sayısını gösteren tek bir görev çubuğu düğmesi göreceksiniz. Düğmeyi tıklatmak, aşağıda, Şekil 6’da gösterildiği gibi tüm dosya adlarını dikey bir liste olarak gösterir. Ek olarak, dosyaların tümü aynı anda basamaklanabilir, döşenebilir veya simge durumuna getirilebilir.

 

 


Şekil 6. Windows XP, uygulamaları görev çubuğunda birlikte gruplar
Kullanıcı Arabirimi Verimliliği Artırır
Yeni kullanıcı arabirimi, Windows işletim sistemini, işleri daha kolay ve eskiden olduğundan daha hızlı tamamlamanıza olanak sağlayan yeni bir kullanım düzeyine getirir. Bu raporun geri kalan bölümünde Windows XP’deki yeni teknolojiler vurgulanmaktadır. 
Kapsamlı Sayısal Ortam Desteği
Bu bölümde, Windows Media™ Player 8’deki teknik gelişmeler ve yeni sayısal resim işleme yetenekleri açıklanmaktadır.
Windows Media Player 8
Windows XP, CD ve DVD çalma, müzik kutusu yönetimi ve kayıt, ses CD’si oluşturma, Internet radyosu çalma ve taşınabilir aygıtlara ortam aktarımı gibi ortak sayısal ortam etkinliklerini bir araya getiren Windows Media Player 8’i içerir.
Windows Media Player 8, zengin ortam bilgisi ve tam ekran denetimleri olan DVD video oynatma, CD-PC müzik kopyalama ve MP3 dosyalarının otomatik dönüştürülmesi gibi yeni özellikleri içerir. Windows Media Audio 8, sayısal ortamı daha iyi denetlemek üzere hızlı ses CD’si yazma ve akıllı ortam izleme özelliğiyle MP3 müzik kaydını yaklaşık üç kat hızlandırır. Windows XP içindeki, yeni “Müziğim” klasörü ortak müzik görevlerinin kolay gerçekleştirilmesini sağlar.
Bunlara ek olarak, Windows Media Player 8 aşağıdakileri içerir.
• Yönetilen ağda Windows Media Player özelliklerini kilitleme yeteneği. Windows Media Player ağ içinde uygun şekilde dağıtılabilecek standart bir şirket görünümüdür. Active Directory® hizmeti etkinleştirilmişse, yöneticiler şirket görünümü tanımlayabilir, kayıttan çalma biçimlerini ve codec’leri kısıtlayabilir ve gruba veya kullanıcıya göre özelleştirmeler tanımlayabilirler. (Bu Windows XP Professional çalıştıran istemci bilgisayarları gerektirir.)
• Sayısal yayın desteği. Analog ve sayısal TV (HDTV dahil) destekler. Sinyal demodülasyonu, ayarlama, yazılımla çoklamayı kaldırma ve kılavuz saklama da bunların arasındadır. Ek olarak, sayısal TV sinyalinden akış ayıklama gibi, IP veri yayınını da etkinleştirebilirsiniz.
• Hızlandırılmış video oluşturma. Standart hale getirilmiş MPEG-2 video hızlandırması bir DirectX® API alt kümesi kullanarak daha sorunsuz ve hızlı oynatma sağlar.
• Video karıştırma oluşturucusu. Bu, birden çok görüntü arasında işlem yapmanızı, bunları üst üste getirmenizi veya altyazı metinleri eklemenizi sağlayan alfa karıştırma işlevini destekler. Video bir doku olarak algılanır ve 3-B grafik avantajından yararlanabilir. Örneğin, bir küpü döndürürken video görüntüsünü her kenarına ekleyebilirsiniz. 
• Daha fazla ses kartı ve özelliği için genişletilmiş destek. Örneğin, kart üreticileri Dolby Dijital desteği sağlayabilir.
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker sürüm 1.1, Windows Media yakalama ve dosya oluşturma, ses ve görüntünün basit düzenlemesi ve Windows Media dosyalarının kaydedilmesi ve yayınlanması konularında temel düzeyde özellikler sağlar. Araç yalnızca Windows Media biçiminde çıkış üretse bile, DirectShow yapısıyla desteklenen tüm dosya biçimlerini ve sıkıştırma türlerini alabilir.
Bilgisayarınızda video yakalama donanımı bulunmuyorsa, uygulamanın diğer tüm video yakalama dışında kalan özellikleri tam olarak kullanılabilir ve bilgisayarınızdaki ortam değerlerinin veri olarak alınmasına ve düzenlenmesine izin verir.
Windows Movie Maker birçok pratik kullanım özelliğine sahiptir. Evinizdeki video kitaplığını PC’nizin sabit diskine arşivlemek isterseniz, video kitaplığını PC’ye kaydedebilir, değiştirebilir, düzenleyebilir ve paylaştırabilirsiniz. Videolarınızı e-posta veya Web üzerinden ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Video slayt gösterisi yapmak isterseniz, hareketsiz resimleri birleştirebilir ve Windows Media biçiminde yayınlayabilirsiniz.
Sayısal Fotoğraf Desteği
Windows XP, sayısal aygıtların kullanımını kolaylaştırır ve resimleri Web’de yayımlamak, fotoğrafları e-posta ile göndermek (en küçük dosya boyutuna getirmek üzere sıkıştırma seçeneğiyle), resimleri otomatik slayt sunusunda görüntülemek ve resimlerde yakınlaştırma yapmak gibi resimleri düzenleyebileceğiniz birçok seçenek sunar.

Büyük Uygulama ve Aygıt Uyumluluğu
Bu bölümde, Windows XP’nin aygıtları yüklemeyi ve işletmeyi kolaylaştırma şekli gösterilmekte ve işletim sistemi tarafından desteklenen bazı yeni donanım teknolojileri hakkında ana hatlarla bilgi verilmektedir. Ayrıca, uygulama uyumluluğundaki gelişmelerin, birçok uygulamanın yeni işletim sistemindeki çalışmasını nasıl güvenceye aldığı da açıklanmaktadır.
Aygıt ve donanım desteği, özellikle büyük sistem kararlılığı ve aygıt uyumluluğu ile Windows XP için çeşitli şekillerde geliştirilmiştir. Önceden Windows 2000’in yaptığı gibi, Windows XP, bilgisayar donanımını yükleme, yapılandırma ve yönetme işlemini basitleştirmiştir. Windows XP, Windows 2000’den desteklenmeyen yüzlerce aygıtı destekleyen Tak ve Kullan desteği ve Evrensel Seri Veri Yolu (USB), IEEE1394, Çevresel Bileşen Arabirimi (PCI) ve diğer yollar için geliştirilmiş destek bulundurur.
Tak ve Kullan—işletim sisteminin donanımı algılama ve donanıma ait sürücüleri yükleme şekli—özellikle aygıtları kurma aşamasında daha iyi kullanım ve performans sağlamak üzere Windows XP içinde geliştirilmiştir. Sürücü modeli Windows 2000’e göre genel olarak değiştirilmemişse de, Windows XP, hareketsiz resimlerden ve küçük bilgisayar sistemi arabirimi (SCSI), IEEE 1394 ve USB standartlarıyla çalışan tarayıcılar ve sayısal kameralar gibi seri aygıtlardan resim elde etmeyi kolaylaştıran zengin bir arabirim olan Windows Resim Elde Etme (WIA) özelliğini eklemek üzere Windows Me sürücü modelini kullanır. WIA, uygulamalar ve aygıtlar arasında daha iyi iletişim kurulmasını sağlamak üzere uygulama hizmetleri düzeyinde TWAIN’in yerine kullanılır.
Aygıt Yüklemesini Geliştirme
İşletim sisteminin birçok yeni özelliği aygıtları daha kolay yükleyecek ve çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır; bunlar aşağıdaki gibidir:
•  Otomatik Çalıştırma. Bu, yeni bir aygıtı bağlama veya ortam ekleme ve hemen kullanma olanağı sağlar. Windows yeni aygıtların veya bir ortamın—bellek kartları, Zip diskleri ve CD’ler gibi—bağlandığını algıladığında, resim, müzik veya video olmak üzere içeriğini belirler ve ilgili uygulamayı otomatik olarak başlatır. Otomatik Çalıştırma, aşağıdaki Şekil 7’de gösterildiği gibi ortam aygıtı için Özellikler iletişim kutusundan yapılandırılır.

 

 

 


 

 

 

 

Şekil 7. Otomatik Çalıştırma’yı Yapılandırma
• Windows XP Yüklemesini Kaldırma. Bu, Windows 98 veya Windows Me’den yükseltme yapıp, önceki işletim sistemlerinde çalışan bazı önemli aygıtların veya uygulamaların Windows XP altında beklenen şekilde çalışmaması durumunda ek güvenlik sağlar. Bu seçenek Windows NT® Workstation 4.0 veya Windows 2000 Professional işletim sistemlerinden yükseltme yapanlar için geçerli değildir.
Yeni Donanım Teknolojilerini Destekleme
Windows XP aşağıdaki birçok yeni donanım teknolojisini de destekler:
• Çoklu ortam işlevleri, Web tarama, güç yönetimi ve/veya başka işlevler için ek tuşlara sahip genişletilmiş PS/2 ve USB arabirimine sahip klavyeler.
• Sayısal VHS kayıt cihazları gibi IEEE 1394 arabirimi kullanan yeni ses/görüntü (A/V) aygıtları.
• Kernel modunda Genel Etkiler (GFX) ile ses akışlarını karıştıran yeni USB dizi mikrofonları (konferans uygulamalarında ve Internet telefonunda kullanılan tür).
• Kablosuz ağ aygıtları; özellikle Sierra’nın iki bağdaştırıcısı: Sayısal cep telefonu hizmetinin bulunduğu her yerde kullanılabilen, saniyede 19,2 kilobit Internet bağlantısı sağlayabilen AirCard 300 ve yeni Ricochet ağıyla donatılmış şehirlerde 128 kbps bağlantı sağlayan AirCard 400.
• İnç başına 200 nokta (dpi) görüntülemek üzere üretilmiş yüksek çözünürlüklü monitör desteği.
• Microsoft’un Windows XP’nin 64-bit sürümünü geliştirdiği Intel Itanium 64-bit işlemci. Daha fazla bilgi için aşağıdaki 64-bit destek kısmına bakın.
Windows XP ayrıca aşağıdakiler için de geliştirilmiş destek bulundurur:
• Giriş kanalındaki geri beslemeyi, yankıyı ve çevreden gelen diğer gürültüleri azaltan bir sinyal işleme özelliği olan Akustik Yankı İptali (AEC) özelliğini kazandıran USB mikrofonlar.
• Geniş sürücü içeriği ve basitleştirilmiş sürücü yüklemesi desteğiyle tarayıcı-faks-yazıcı birleşimleri gibi çok işlevli aygıtlar.
• WIA yapısına uyan hareketsiz resim aygıtları.
• Yüksek yoğunluklu depolama aygıtları ve ortamı (DVD’ler ve CD’ler).
DVD ve CD için Yerel Destek
Depolama teknolojisindeki son gelişmeler CD ve DVD ile çalışmayı daha kolay ve düşük maliyetli hale getirmektedir. Windows XP, DVD-RAM sürücüler için okuma ve yazma desteği sağlamakta ve kısa bir süre içinde kabul edilecek olan DVD-ROM diskler ve DVD videoları da kapsayan DVD ortamında ortak standart olan Evrensel Disk Biçimi (UDF) 2.01’i okuyabilmektedir. (Bunun tersine, Windows 2000 yalnızca UDF 1.02 ve 1.5 uyumlu diskleri okuyabilmektedir.)
Ayrıca, resim aslını çıkartma API (IMAPI) konusunda da, Windows XP, basit sürükle ve bırak işlevleri ve sihirbazlarla kolaylaştırılmış işlemler kullanarak CD’lerin asıl kopyasını CD-R veya CD-RW biçimlerinde almanıza izin verir.
Dosyayı CD’ye kaydettiğinizde veya kopyaladığınızda, işletim sistemi önce sabit diskinize tüm resmin bir görüntüsünü çıkarır, sonra veriyi kayıt için CD kayıt cihazınıza gönderir. Ön kopya çıkartma, kayıt sırasında hatalar oluşturabilecek arabellek işlemlerini ve ortam kullanımını fark edilir biçimde azaltır (acil kayıt sırasında çok sık karşılaşılan bir durum).
Uygulama Uyumluluğu
Windows XP, doğrudan tüketicileri hedefleyen Microsoft işletim sistemlerini (Windows 95, Windows 98 ve Windows Me) ve iş yerlerini hedefleyen Microsoft işletim sistemlerini (Windows NT ve Windows 2000) bir noktada birleştirse bile, yeni işletim sistemi hem evdeki, hem de işteki kullanıcılar için diğer kişilerin uygulamalarıyla geniş kapsamlı bir uyumluluk sunar. Windows XP, virüs koruma programları, sistem yardımcı programları ve yedekleme uygulamaları dışında (Windows XP çıktığında bunların çoğu için üreticileri güncelleştirmeler yapacaklardır) Windows 9x altında çalışan en çok bilinen 1000 uygulamanın hemen hemen tümüyle Windows 2000 altında çalışan tüm uygulamalarla uyumludur. Windows XP geliştirilmesi sırasında Microsoft tarafından sınanmayan çeşitli özel uygulamalar için, Microsoft, geliştiricilerin uygulamalarını Windows XP uyumlu hale getirebilmelerini sağlamak üzere MSDN® geliştirici programıyla Uygulama Uyumluluk Araç Seti sağlayacaktır.
Windows XP’de yer alan uygulama düzeltmeleri, uygulamaların işletim sistemi sürümünü hatalı olarak algılaması veya boşaltıldıktan sonra başvurdukları bellek durumlarında karşılaşılan uygulama uyumsuzlukları sorunlarının çözümüne yardımcı olacaktır. Uyumsuz uygulama sorunlarını ortadan kaldırmak için, düzeltmeler otomatik olarak işletim sistemi tarafından algılanacak, kullanıcının girişimine gerek kalmayacaktır.
Ek olarak, yeni uygulamalar çıktığında veya yeni düzeltmeler kullanılabildiğinde, uygulama güncelleştirmeleri, Otomatik Güncelleştirme özelliği (Windows Me ile kullanılmaya başlanmıştır) kullanılarak Windows Update Web sitesinden otomatik olarak yüklenebilecektir.
Uygulama Uyumluluk Modu
Özellikle Windows’un eski sürümleri için tasarlanmış ve Windows XP’de çalışmayan uygulamalarda Şekil 8’de gösterilen uygulama uyumluluk modunu kullanabilirsiniz. Bu, Windows 95’den önceki işletim sistemi ortamına öykünerek çalışır.
 

 

 

 

 

 

 


Şekil 8. Windows XP önceki işletim sistemlerinin koşullarına benzetim yapabilir.

COM ve Paylaştırılmış DLL Yalıtma Desteği
Windows XP, Windows altında “WinSxS” adlı yeni bir klasöre sahiptir (Windows Side-by-Side) Bu alan, Devingen Bağlantı Kitaplıkları (DLL) ile yaşanan yapılandırma sorunlarını (DLL cehennemi) azaltmak için oluşturulmuş Windows XP bileşenleri sürümlerini depolamak için kullanılır. Bu klasörde bileşenlerin çeşitli sürümleri depolanır. Windows XP, sınanmış ve başka uygulamalar veya işletim sistemleri tarafından etkilenmeyen Microsoft bileşenlerinin tam sürümlerini kullanmak üzere Win32® API bileşenlerine ve uygulamalarına izin verir. Bunu, COM sınıfları, arabirimler ve tür kitaplıkları gibi uygulama yapılandırmaları hakkında meta veri içeren XML dosyalarına dayanarak yapar.

Gelişmiş Dosya ve Yazdırma Hizmetleri
Bu bölüm, Windows XP’nin dosya ve yazdırma özellikleri hakkında bilgi verir.
WebDAV—Internet üzerindeki Veri ile Çalışma
Windows XP, belgeleri Internet sunucularında yayımlamaya ve daha sonra bunları güncelleştirmeye olanak tanır. Bu işlem, WebDAV (Web Sayısal Yazma ve Sürüm Oluşturma) teknolojisiyle yapılır—varolan Internet altyapısı üzerinden (güvenlik duvarları, yönlendiriciler vb.) HTTP kullanarak dolaşan standart Internet dosya erişimi iletişim kuralı. Windows XP, dosya paylaşımı veya sunucu paylaşımına evde veya işyerinde eriştiğiniz gibi Internet üzerindeki sunuculara erişmenize olanak veren WebDAV yeniden yönlendiricisini kullanır.
Geleneksel dosya paylaştırma iletişim kurallarının, sizin her konumdan veriye erişmenizi sağlayan yetenekleri sınırlı olmasına karşın, WebDAV Internet üzerindeki her konumdan veri saklama alanlarına erişim sağlayan Internet iletişim kuralları kullanır. WebDAV, standart yazılım uygulamaları kullandığınızda her yerden verilerinize ulaşabilmenizi sağlar.
Örneğin, başka bir konumda bulunan iş arkadaşınızla bir dosyayı paylaşmak isterseniz, aynı dosyayı kullanmak için Internet üzerinden WebDAV kullanabilirsiniz veya siz bir ISS olabilirsiniz; ayrıca, müşterilerinizin doğrudan kendi uygulamalarını kullanarak erişebilecekleri bir veri depolama alanına ev sahipliği yapmak istiyorsanız WebDAV çözümünüz olacaktır. Genellikle, WebDAV yeniden yönlendiricisini kendi Web verilerinizi yayımlamak için veya Internet alanlarını kullanarak veri depolamak veya bilgi paylaşmak için kullanabilirsiniz.
Disk Birleştiricisi Geliştirmeleri
Windows’un popüler sistem aracı Disk Birleştiricisi, Windows XP’de geliştirilmiştir.
Uzman kullanıcılar artık disk birleştirme işini zamanlamak için Sistem Araçları’ndaki Zamanlanmış Görevler özelliğini, BT yöneticileri ise komut satırı aracını kullanarak disk birleştirme işini düzenlemek için bu özelliği kullanabilirler.
Çevrimdışı Dosyalar Veritabanını Şifreleme
Artık Çevrimdışı Dosyalar veritabanını—İstemci tarafı Önbelleği (CSC) olarak da bilinir—şifreleme seçeneğiniz vardır. Bu, önbelleğe alınmış dosyaların şifrelenemediği Windows 2000’le karşılaştırıldığında bir gelişmedir. Windows XP, yerel olarak önbelleğe alınmış verilerinize ek güvenlik sağlayarak yerel olarak önbelleğe alınmış belgeleri korumak için Çevrimdışı Dosyalar veritabanının şifrelenmesi seçeneğini sunar.
Örneğin, çevrimdışı dosyaları duyarlı veri güvenliğinizi devam ettirerek kullanabilirsiniz. Siz bir BT yöneticisiyseniz, yerel olarak önbelleğe alınmış tüm belgeleri korumak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Çevrimdışı dosyalar önbelleğine kaydedilmiş özel verilerinizin olduğu dizüstü bilgisayarınız çalınırsa CSC mükemmel bir koruma aracı olacaktır.
Bu özellik, tüm çevrimdışı veritabanının şifrelenmesini ve şifresinin açılmasını destekler. Çevrimdışı dosyaların şifrelenme biçimini yapılandırmak  için yönetici hakları gerekmektedir. Çevrimdışı dosyaları şifrelemek için Bilgisayarım’da Araçlar altında bulunan Klasör Seçenekleri’ne gidin ve Çevrimdışı Dosyalar sekmesindeki “Veriyi güvenli hale getirmek için çevrimdışı dosyaları şifrele” seçeneğini seçin.

 

 

 

 

 

 

 

 


Şekil 9. Çevrimdışı Dosyalar’ı Yapılandırma
DVD-RAM üzerinde FAT32
Bu özellik, süper disket biçimindeki Sayısal Video Disk-Rasgele Erişimli Bellek (DVD-RAM) disklerini 32 bit Dosya Ayırma Tablosu (FAT32) ile tanıma, kurma ve biçimlendirme olanağı sağlar.
FAT32 biçimli bir DVD-RAM diski kullanabilirsiniz ve Windows XP DVD-RAM disklerinizde FAT32 birimlerini süper disket biçimiyle tanır, kurar ve biçimlendirir; böylece, diskin bölüm tablosu olmaz. Bir DVD-RAM diskini herhangi bir genel çıkartılabilir ortam sürücüsünde FAT32 biçiminde biçimlendirebilirsiniz; (örneğin: manyetik-optik ve Jazz). Ayrıca, FAT32 biçimlendirmesi, DVD-RAM ortamı için yerleşik, güvenilir destek sağlar ve bu aygıtların Windows XP’ye takılmasına ve ‘basitçe çalıştırılmasına’ izin verir.
NetCrawler ile Yazıcı Erişimi
NetCrawler ile Yazdırma erişimi, NetCrawler’ın ev veya iş ağında bulduğu tüm paylaştırılmış yazıcıları bulmasını, bunları otomatik olarak yüklemesini ve bağlanmasını sağlar. NetCrawler, ağda çalışma deneyimi olmayan kullanıcılara bir çalışma grubu içindeki bilgisayarlara ve aygıtlara kolay, otomatik olarak yapılandırılmış erişim sağlar. Bunu ağ kaynaklarını arayıp, bağlantılar kurarak yapar. NetCrawler “Tüm Ağ” klasörünü “tarar”.
Örneğin, işyerinde (veya evde) yeni bir bilgisayar kurarsanız ve bazı belgeleri yazdırmak isterseniz NetCrawler kullanılabilecek yazıcıları bulur ve bunları sizin için görüntüler. NetCrawler tarafından 48 saatten daha uzun süreli görünmeyen paylaşılan kaynaklar zaman aşımına uğrar ve bunlara giden kısayollar Ağ Bağlantılarım’dan silinir.
NetCrawler, Windows XP Home Edition kurduğunuzda ve Windows XP Professional kurduğunuzda bilgisayarınız çalışma grubu modundaysa ve bir etki alanında oturum açılmadıysa varsayılan olarak etkindir.
NetCrawler, ağa oturum açtığınızda ve Yazıcılar ve Ağ Bağlantılarım klasörlerini her açmanızda veya yenilediğinizde yeni kaynaklar arar. Aşağıdaki durumlarda “tarama” yapmaz: Uzak Erişim Sunucusu (RAS) veya Sanal Özel Ağ (VPN) etkin olduğunda; Terminal Sunucusu oturumu açtığınızda; makineniz bir etki alanı üyesi olduğunda; veya kabuk kısıtlaması “NoNetCrawling” ayarlandığında.
Faks Paylaşımı
Faks Paylaşımı, faks donanımınızı (faks özelliği olan bir modem veya faks kartı) veya faks paylaşma hizmeti sağlayan bir bilgisayar ağı kullanarak faks göndermenizi ve almanızı sağlar  Microsoft Outlook ileti gönderme ve işbirliği istemcisi kullanarak veya yazdırmayı destekleyen herhangi bir uygulamayı kullanarak faks gönderebilirsiniz. Windows XP faks paylaşımı özelliği, Outlook içindeki ilgili kişiler listesi ile sıkı bir bütünleştirme, faksı göndermeden önce önizlemede görüntüleme ve ağdan faks gönderiyorsanız faksın alındığına ilişkin bir onay e-postası alma seçeneği sağlar. Faks Paylaşımı ile ayrı bir faks kapak sayfası gönderebilir veya gönderdiğiniz herhangi bir belgeye bir kapak sayfası ekleyebilirsiniz. Faks hizmetinin izlenmesi ve gözlenmesi de paketin bir parçasıdır. Yeni sihirbazlar, faks yazılımının yapılandırılmasını ve faks göndermeyi basitleştirmiştir. Yöneticiler Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ve COM API kullanarak faks olanaklarını tam olarak denetleyebilir, geliştiriciler ise faksları program aracılığıyla göndermek için nesne modelini kullanabilirler. Windows XP içindeki faks paylaşımı Back Office Server (BOS)/Small Business Server (SBS) 2000 paylaştırılmış faks hizmeti ile tam olarak birlikte kullanılabilir.

İyileştirilmiş Ağ ve İletişim Yetenekleri
Bu bölümde, Windows XP’de ağ konusunda uzman olmadan ağ ayarları yapmanın nasıl kolaylaştırıldığı gösterilmektedir.
Evrensel Tak ve Kullan
İşletim sistemine eklenen Aygıt Tak ve Kullan yetenekleri ile bir PC’yi kurmak, yapılandırmak ve çevre birimleri eklemek çok kolaylaşmıştır. Evrensel Tak ve Kullan, ağa bağlı yazıcılar, Internet ağ geçitleri ve tüketicilerin elektronik cihazları gibi ağa bağlı aygıtlar ve hizmetler de olmak üzere aygıtların saptanmasını ve denetimini sağlayarak bu kolaylığın tüm ağda yayılmasını sağlamıştır.
Evrensel Tak ve Kullan, Tak ve Kullan çevre birimi modelinin basit bir geliştirmesinden öte bir şeydir. Sıfır yapılandırma, “görünmez” ağ oluşturma ve oldukça geniş bir üretici topluluğun ürettiği çok sayıda aygıt kategorisinin otomatik şekilde saptanmasını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Evrensel Tak ve Kullan ile, bir aygıt dinamik olarak ağa katılabilir, IP adresi elde edebilir, yeteneklerini sunabilir ve diğer aygıtların varolma durumlarını ve yeteneklerini öğrenebilen tümü otomatik gerçekten sıfır yapılandırmalı ağlar sağlar. Aygıtlar sırayla birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirler; böylece, eşler arası ağ kurma olanağı sağlanır.
Evrensel Tak ve Kullan’ın etkin olduğu bir ağda yararlanılabilecek aygıt türü çeşidi çok geniştir ve bunların içinde akıllı uygulamalar, kablosuz aygıtlar ve tüm form etkenlerine sahip PC’ler vardır.
Evrensel Tak ve Kullan’ın olanakları, ev otomasyonu, yazdırma resimleme, ses/görüntü uygulamaları, mutfak uygulamaları, otomobil ağları ve genel ortamlardaki yakın ağlar gibi yeni ve ilgi çekici olanların yanı sıra birçok varolan senaryoyu da kapsayacak kadar geniştir.
Evrensel Tak ve Kullan, varolan ağlara sorunsuz uyacak standart TCP/IP ve Internet iletişim kurallarını kullanır. Bu standartlaştırılmış iletişim kurallarını kullanma, Evrensel Tak ve Kullan’a çok fazla deneyim ve bilgi avantajı sağlar ve yapısında olan bu özelliğin birlikte kullanılmasını sağlar. Evrensel Tak ve Kullan, kullanılan iletişim kuralları tarafından tanımlanmış dağıtılmış, açık bir ağ mimarisi olduğundan, herhangi belirli bir işletim sisteminden, programlama dilinden veya fiziksel ortamdan (Internet gibi) bağımsızdır. Evrensel Tak ve Kullan, işletim sistemi üreticilerinin müşterilerinin gereksinimlerine uygun API’ler oluşturmalarına izin vererek, uygulamaların kullanacağı API’leri belirlemez.
Internet Bağlantısı Paylaşımı
Windows 98’de ortaya konulan Internet Bağlantısı Paylaşımı (ICS), birden çok bilgisayarın, Internet’e veya şirket ağına bağlanmak için ağ geçidi olarak tek bir çevirmeli ağ bağlantısını kullanarak ana bilgisayara bağlanması için kullanışlı ve ekonomik bir yöntem sağlar. Ağ geçidinin arkasındaki her aygıtın benzersiz bir IP adresi olması yerine, bu aygıtlara özel adresler atanabilir ve ağ geçidi, çevirmeli ağ üzerinden geçen tüm trafik için özel IP adreslerini dönüştürebilir.
Ev Ağı Sihirbazı
Ev Ağı Sihirbazı, ağ yapılandırmasını ve Internet Bağlantısı Paylaşımını otomatikleştirir. Ağ iletişim kurallarını ve fiziksel ağ gereksinimlerini bilmenize gerek kalmadan bir yerel alan ağı (LAN) kurmanızı sağlayan köprü oluşturma modu kullanır.

Sihirbaz:
• Ağdaki bilgisayarlarda “ Küçük Oda Bilgisayarı” gibi bilinen isimler kullanılmasına izin verir.
• Internet Bağlantı Paylaşımı’nı, Internet Explorer’ı ve Kişisel Güvenlik Duvarı’nı otomatik olarak kurar ve yapılandırır.
• Internet bağlantınızın hangi NIC kartı ile yapıldığını otomatik olarak algılar.
• Ağ yapılandırmasını otomatik olarak algılamak için DHCP ayırıcısını kullanır ve gerekirse ayarları güncelleştirir.
Ağ Köprüsü Oluşturma
Ev kullanıcıları zaman zaman bilgisayarlarına bağlanmak için farklı ağ ortamları kullanmak isterler; örneğin, kullanıcılar bir dizüstü bilgisayar için kablosuz ağ bağlantısı ve odadaki bilgisayardan mutfaktaki bilgisayara Ethernet bağlantısı isteyebilirler. Geçmişte, tipik bir çok kesimli IP ağı, her kesim için, her ağdaki ana bilgisayarı yapılandıran ve alt ağlar arasındaki paket iletimini yapılandıran bir alt ağ numarası atanmasını gerektirirdi.
Microsoft çok kesimli ev ağının kurulumunu ve yönetimini basitleştirmeyi düşündü.
Windows XP, Yayılma Ağacı+ Algoritması (STA) kullanarak ağ kesimlerini şeffaf şekilde birbirlerine bağlayabilen bir ortam erişimi denetimi (MAC) köprü bileşeni bulundurur. Windows XP’ye dahil edilmiş MAC köprüsü, tüm ev ağının tek bir IP alt ağı gibi çalışmasını sağlar.
Windows XP, ortam erişimi denetimi (MAC) köprü bileşeniyle çok kesimli ev ağının kurulumunu ve yönetimini basitleştirir. Bu ağ kesimlerini şeffaf şekilde birbirlerine bağlayan Yayılma Ağacı Algoritması (STA) kullanır. Windows XP’ye dahil edilmiş MAC köprüsü, tüm ev ağının tek bir IP alt ağı gibi çalışmasını sağlar.
Köprü, iki veya daha çok fiziksel ağı birbirlerine bağlayan bir ağ aygıtıdır. Ağ üzerindeki donanım aygıtlarının bir listesini bulundurur ve alıcının ağda olup olmadığını görmek için her veri iletiminin adresini denetler.
Köprünün birincil kurulum yöntemi Ev Ağı Sihirbazı’dır. Ancak, deneyimli kullanıcılar sihirbazı çalıştırmadan da köprüyü hızla kurabilir, yapılandırabilir ve kaldırabilirler.
Aşağıdaki senaryolarda köprüyü el ile yapılandırmak isteyebilirsiniz:
• Bilgisayarınızda birden çok bağdaştırıcı var ve bunlarla köprü oluşturmak istiyorsunuz.
• Varolan bir köprü var ve bunu kaldırmak istiyorsunuz.
• Bir ICS ana makinesi üzerinde varolan bir köprü var ve daha sonra köprüden bir kesimi kaldırmak istiyorsunuz.

 

 

Tümleşik Yardım ve Destek Hizmetleri
Bu bölüm, Microsoft’un Yardım ve Destek Hizmetleri Merkezi’nin, Uzaktan Yardım erişimi, otomatik güncelleştirmeler, çevrimiçi Yardım ve diğer araçları kullanarak tüm destek ve hizmetlerini tek bir yerde nasıl bir araya getirdiğini anlatmaktadır. Aşağıdaki Şekil 10’da gösterildiği gibi Windows XP, ihtiyacınızı olan yardımı bulmayı kolaylaştırmıştır:
 

 

 

 

 

Şekil 10. Windows XP, yardım ve destek erişimi için tek bir yer sağlar.
Uzaktan Yardım ile Yardım Alma
Bilgisayar kullanıcılarının, özellikle çok teknik deneyimi olmayan kullanıcıların sık sık yapılandırma sorunları veya bir destek personeli için yanıtlanması zor kullanım soruları olabilir, hatta bunlar telefonda çözüm arayan ve sorunun giderilmesini isteyen arkadaşlar veya aile bireyleri olabilir. Uzaktan Yardım, kullanıcıların gerek duydukları yardımı almalarını sağlayan bir yol sunar ve kullanıcılarına yardımcı olan şirket yardım masalarının işlerini kolaylaştırıp maliyetlerini düşürür. Ek olarak, deneyimli kullanıcılar arkadaşlarına ve ailelerine doğrudan yardım etmek için Uzaktan Yardım bağlantısı kurabilirler.
Uzaktan Yardım’ı kullanmanın en hızlı yolu, MSN® Messenger Service kullanarak hızlı ileti üzerinden kullanmaktır. Uzaktan Yardım oturumlarını e-posta ile de başlatabilir veya bir form doldurup bunu bir dosya olarak kaydeder ve Hotmail gibi Web tabanlı bir hizmeti kullanarak e-posta ile gönderebilirsiniz.
Uzaktan Yardım isteği aldıktan sonra, yardımcı, sorunlu PC’ye uzaktan bağlanabilir ve sorunu çözmek için doğrudan ekranı görebilir. Bir yardım isteği başlattığınızda, Uzaktan Yardım istemcisi, yardımcıya davetinizi kabul edip etmeyeceğini soran XML tabanlı şifreli bir bilet gönderir.  Bu işlem aşağıdaki Şekil 11’de gösterildiği gibi çalışır.

 

 


Şekil 11. Uzaktan Yardım Oturumu
Aşağıdaki Şekil 12’de basit bir uzaktan yardım oturumu gösterilmiştir. Yardımcı’nın Başlat menüsü en alt sol köşede görünmektedir. İçerdeki ekran, Uzaktan Yardım isteyen kullanıcının masaüstünü göstermektedir. Yardımcı bu masaüstünü görebilir, kullanıcı ile sohbet edebilir ve düzeltme veya düzeltme eki olarak dosyalar gönderebilir. Bu modda, kullanıcı fare ve klavyenin tüm denetimine sahip olmaya devam eder. Veya kullanıcı, yardımcıya, klavyenin veya farenin uzaktan denetimini etkinleştiren daha üst düzeyde geçici bir izin verebilir.

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Uzaktan Yardım etkileşimli, gerçek zamanlı destek sağlar.
Uzaktan Yardımcı istemcisi, bilgisayarınıza ve uzak oturuma izinsiz erişime karşı koruma amaçlı birden çok güvenlik özelliğine sahiptir.
• Uzak oturuma erişim sağlayan bilet şifrelenmiştir: yalnız hedef alıcı şifreyi çözebilir.
• Uzaktan yardım oturumu, oturumu isteğinde bulunduğunuzda belirlediğiniz süreye bağlı olarak sona erebilir: Bu zaman aşımı süresi dakikalar kadar kısa olabileceği gibi 99 güne kadar uzayabilir. Varsayılan süre bir saattir.
• Oturum süresi zaman aşımına uğradığında tüm yetkilendirme bilgileri otomatik olarak silinir.
• Varsayılan olarak, Uzaktan Yardım istemcisi kullanıcıdan bir parola oluşturmasını ister. Bu parola farklı bir e-posta ile yardımcınıza gönderebilir ya da sizin ve yardımcınızın bildiği bir parola kullanabilirsiniz.
Yardım içeriğini arama
Genişletilebilir arama mekanizması, içerik desteği sağlayan birden çok uzak veya çevrimiçi sağlayıcıyı tarayarak içerik bulmanıza yardımcı olur. Standart arabirim kümesi, Yardım ve Destek Hizmetleri aracının birçok arama motorunu yerleştirme ve bunlarla kolayca iletişim kurmasına olanak tanır. Örneğin, yeni kablo modem kurma sorununuz varsa, “kablo modem” terimini aratabilir ve yerel Yardım dosyaları, Microsoft Knowledge Base makaleleri veya üretici belgelerinin bulunduğu Web sitesinin bağlantılarına ulaşabilirsiniz.
Kesin Yardım bilgileri alma, Windows kullanıcı yardımının derlenmiş HTML Yardım dosyaları veritabanında Boole işleçleri kullanarak arama yapma olanağı sağlayan tam metin yetenekleri ile daha da geliştirilmiştir. Örneğin, Grup İlkesi kullanarak Active Directory dağıtımı hakkında yardım arayan bir IT yöneticisi iseniz, Active Directory içinde daha kapsamlı ve kesin arama yapmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Olay raporları göndermek ve aynı anda Yardım ve sistem bilgilerine bakmak istiyorsanız, birden çok örnek yetenekleri Yardım ve Destek Hizmetleri’nin iki oturumunu açmanıza izin verir.
Sistem bilgilerine erişme
İşletim sisteminizin gizli ayrıntılarını bulma, Yardım ve Destek Merkezi içindeki sistem bilgileri ile kolaylaştırılmıştır. Artık anlaşılması ve erişimi kolay kişiselleştirilmiş yazılım ve bilgisayarınıza özel donanım bilgilerini görebileceksiniz. Örneğin, bu yetenek özellikle bir ürün destek mühendisi ile telefon görüşmesi yaparken bilgisayarınız hakkındaki BIOS bilgilerine ulaşmanız gerektiğinde yararlıdır. Artık sorunun çözülmesin yardımcı olmak için, sistem bilgilerine erişebilir ve ilgili BIOS bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Yazılım Dağıtımı için Destek URL’si
Ağ yöneticileri, Program Ekle/Kaldır iletişim kutusu içine belirli uygulamalar için destek URL’si yerleştirebilirler. Uygulama hedef bilgisayarlardaki Program Ekle/Kaldır içinde göründüğünde, kullanıcılar Destek Bilgileri URL’sini seçebilir ve destek Web sayfasına gidebilirler. Bu özellik Yardım Masası’na veya destek ekibine yapılan aramaların azaltılmasına yardımcı olur. Örneğin, kullanıcı bir uygulamanın sıkça sorulan 10 soruyu bulunduran sayfasına yönlendirilebilir.
Sorun Giderme Aracı
Sorun giderme aracı (Msconfig.exe) normal olarak birçok kullanıcının çözemeyeceği sorun giderme görevlerini basitleştirir. Standart sorun giderme adımlarını otomatikleştirerek, araç tek bir konumdan kullanıcılara temel sorun giderme yollarını gösterir. Bu, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri teknisyenlerinin Windows yapılandırması sorunlarını giderirken kullandıkları aracın aynısıdır. Bu aracı, yazma hataları riskini azaltan onay kutuları ile işleyen bir eleme işlemi kullanarak sistem yapılandırmasını değiştirmek için kullanabilirsiniz.
Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı, sorun giderme oturumuna başlamadan önce sistem dosyalarınızın yedek kopyasını da oluşturabilir. Sistem dosyalarınızın yedek kopyasını oluşturma sorun giderme oturumu sırasında yapılan değişikliklerin geri alınabilmesini garantiler. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı’nı kullanarak yedek dosyasını geri yükleyebilirsiniz.


Geliştirilmiş Mobil Bilgi İşlem
Bu bölümde, Windows XP’nin, gezici kullanıcılar için Windows 2000’de yer alan güç yönetimi ve kapsamlı donanım desteği gibi yeniliklere dayalı olarak oluşturulduğu açıklanmaktadır. Ayrıca, mobil bilgi işlemi kolaylaştıran ve daha verimli olmasını sağlayan gelişmelerin kullanılabilirliği de tartışılmaktadır.
Güç Yönetimi
Windows 2000’de olduğu gibi, Windows XP’deki güç yönetimi de Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) özelliğini temel almaktadır. Windows XP, işletim sisteminin gücün kullanımını bilgisayarlar ve donanım aracılığıyla denetlemesine izin veren ek güç yönetimi özelliklerini sağlamak üzere ACPI’nin Windows 2000 uygulamasını temel almaktadır. Yeni güç yönetimi özelliklerinden çoğu mobil bilgisayar kullanıcıları için çok yararlıdır, örneğin.
• İşlemci güç denetimi. Mobil bilgisayar, CPU, AC gücüyle tam hızla çalışırken, pil enerjisiyle çalışması durumunda daha düşük CPU hızlarında çalışacak şekilde tasarlanmış olabilir. Azaltılmış CPU hızları pil enerjisinden tasarruf ederek, mobil kullanıcıların taşınabilir bilgisayarlarını daha uzun süre kullanmasını sağlayabilir.
• CardBus Wake-on-LAN. Windows XP, BT bölümlerinin şirket ağlarına bağlı mobil bilgisayarları daha iyi yönetmesine olanak tanıyan bir teknoloji olan CardBus Wake-on-LAN desteği sağlar. CardBus Wake-on-LAN ile Bekleme modundaki taşınabilir bilgisayarlar sistem güncelleştirmeleri, yazılım yüklemeleri ve benzeri işler için “uyandırılabilir” ve ardından, yeniden Bekleme moduna döndürülebilir. Bu işlev, sistem yöneticilerinin, gerektiğinde tam güçle çalışmayan ağa bağlanmış taşınabilir bilgisayarları bulmalarını sağlar. (Taşınabilir bilgisayarlar için Wake-on-LAN teknolojisi, uyandırma sürecini daha iyi denetleyebilmek üzere Windows XP’de daha fazla geliştirilmiştir.)
• Wake on Battery. Bekleme durumundaki bir sistem pille çalışıyorsa ve güç düzeyi azalıyorsa, sistemi Hazırda Bekletme moduna geçirip, veriyi koruyan bir uyandırma olayı başlatılabilir.
• Kapak enerjisi ve ekranı donuklaştırma. Mobil bilgisayarın kapağı kapatıldığında, ekran enerjisi kesilir; bu şekilde, pil enerjisi korunmuş olur. Mobil bilgisayar pil enerjisi ile çalışırken LCD ekranı donuklaştırılır. LCD ekranı, yeniden AC enerjisine bağlandığı anda, ilk baştaki parlaklık konumuna kavuşur.
Gezici Kullanıcılar için Kullanılabilirlik İyileştirmeleri
Birçok yeni özellik, yoldayken işinizi daha kolay yapabilmenizi sağlar; bunlar:
• ClearType Desteği. Yeni bir metin görüntüleme teknolojisi olan ClearType®, sayısal arabirimi olan standart bir LCD ekranda metin görüntüsünü netleştirmek üzere yazılımdan metin oluşturmak için kullanılabilen yatay çözünürlüğü üç katına çıkartır.
• Birden Çok Ağ için Otomatik Yapılandırma. Bu ağ aygıtlarına ve Internet’e kolay erişim olanağı sağlar; bu şekilde, mobil bilgisayarınızı işyerinizdeki ve evinizdeki ağlara TCP/IP ayarlarını el ile değiştirmeden bağlayabilirsiniz. DHCP sunucusu bulunamazsa, TCP/IP alternatif bir yapılandırma kullanacaktır. Alternatif yapılandırma, bilgisayar bir veya daha fazla ağda kullanılıyorsa ve bu ağlardan birisi DHCP sunucusuna sahip değilse ve bir otomatik özel IP adresleme yapılandırması gerekmiyorsa kullanışlıdır.
• Bağlantı Yöneticisi Sık Kullanılanları. Bağlantı Yöneticisi için Sık Kullanılanlar özelliği, genel arama konumları arasında geçiş yaparken, Bağlantı Yöneticisi özelliklerinin yinelenen yapılandırmasının ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu özellik, ayarların kolay kaydedilmesine ve erişilmesine olanak tanır. Örneğin, evinizde veya iş arkadaşınızın yerinde çalışıyorsanız, her konum için en yakın erişim numarası, alan kodu ve çevirme kuralları gibi ayarları kurmak üzere Bağlantı Yöneticisi’ni kullanabilirsiniz. Ardından, kaydedilmiş ayarlar arasından istediğinizi seçerek, her konumdan hızla ağ bağlantıları yapabilirsiniz.
• Kızılötesi (IrComm) Modem.  IrComm Modem, IrDA yığınını cep telefonlarına yönlendiren bir sürücüdür. Bu şekilde, IrCOMM sanal seri bağlantı noktaları olan eski cep telefonlarını kullanmanızı sağlar. IrCOMM iletişim kuralına sahip kızılötesi etkin bir cep telefonunuz varsa ve telefonu Internet’e erişmek için modem olarak kullanmak istiyorsanız, mobil bilgisayarınız cep telefonunu tanıyacak, numaralandıracak ve modem olarak yükleyecektir. Bu şekilde, yerleşik modemle olduğu şekilde, Internet araması yapabilirsiniz.
Buna ek olarak gezici kullanıcılar, Windows 98, Windows Me ve Windows 2000’de yer alan birden çok monitör desteğine ek niteliğindeki İkili Görünüm gibi işinizi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış diğer donanım özelliklerinden de yararlanabilirler. Bazı gelişmiş ekran bağdaştırıcıları ve birçok taşınabilir bilgisayar aynı ekran bağdaştırıcısı için iki arabirim destekler. İkili Görünüm, iki arabirimin aynı anda farklı çıkışlar görüntülemesini sağlar. Örneğin, taşınabilir bilgisayara bir monitör bağlayabilir ve masaüstü alanınızı genişletmek için hem taşınabilir bilgisayarın ekranını, hem de dış monitörü kullanabilirsiniz. Taşınabilir bilgisayarınızı bir sunu için kullanıyorsanız, bilgisayarın ekranını, ikinci monitörde yer alan sunu ile karıştırmadan, veri veya belgelere bakmak için kullanabilirsiniz.

Uzak Masaüstü
Uzak Masaüstü, Terminal Hizmetleri teknolojisine dayanır. Uzak Masaüstü kullanılarak, Windows XP Professional kullanan uzak bir bilgisayardaki uygulamaları bir Microsoft® Windows® işletim sistemi kullanan herhangi bir istemci bilgisayardan çalıştırabilirsiniz. Windows XP Professional tabanlı bilgisayarda çalışan uygulamalarda yalnızca klavye girişi, fare girişi ve ekran çıkış verileri ağ üzerinden uzak konuma iletilir.
 


Uzak Masaüstü ve Terminal Hizmetleri


Şekil 13. Uzak Masaüstünü Başlatma
 
Uzak Masaüstü dağıtılmış bilgi işlem ortamı tarafından sağlanan esneklik avantajına sahip olmanızı sağlar. Windows XP Professional içindeki standart bir bileşen (Windows XP Home Edition içinde bulunmayan) olan Uzak Masaüstü Windows XP, bilgisayarınıza her yerden ve her bağlantı üzerinden herhangi bir Windows tabanlı istemci kullanarak ulaşabilmenizi sağlar. Uzak Masaüstü tüm uygulamalarınıza, dosyalarınıza ve ağ kaynaklarınıza kendi bilgisayarınızın başındaymış gibi güvenli erişim sağlar. İşyerinde çalışır durumda bıraktığınız tüm uygulamalar uzaktan—evden, bir konferans salonundan veya yoldan—bağlandığınızda da çalışacaktır.
Uzak Masaüstü kullanarak, örneğin, iş yerinizdeki bilgisayarınıza evden bağlanabilir ve tüm uygulamalarınıza, dosyalarınıza ve ağ kaynaklarınıza işyerindeki bilgisayarın başındaymış gibi erişebilirsiniz. Bu kolaylık, kuruluş içinde daha fazla kullanıcının dağıtılmış bilgi işlem ortamı tarafından sağlanan esneklik avantajına sahip olmasını sağlar.
Tüm uygulamalarınız terminal sunucusunda bulundurulduğundan, Uzak Masaüstü düşük bant genişliği koşullarında da iyi çalışır. Yalnızca klavye, fare ve ekran bilgileri ağdan iletilmektedir.
Bir BT yöneticisiyseniz, Uzak Masaüstü size hızlı bir yanıt aracı sağlar: Uzaktan Windows 2000 Server veya Whistler Server çalıştıran bir sunucuya erişmenizi ve konsoldaki iletileri görmenizi, bilgisayarı uzaktan yönetmenizi veya başlatılmamış sunucu denetimleri uygulamanızı sağlar.
Uzak Masaüstü İletişim Kuralı
Uzak Masaüstü tarafından sağlanan bu özellikler Uzak Masaüstü İletişim Kuralı (RDP) ile kullanılabilir. RDP, Windows tabanlı terminalin (WBT) veya diğer Windows tabanlı istemcilerin Windows tabanlı terminal sunucusu ile iletişim kurmasına izin veren bir sunu iletişim kuralıdır. RDP, Windows XP Professional masaüstünüzde çalışan Windows tabanlı uygulamaların ağ bağlantıları üzerinden uzak ekran ve giriş olanakları sağlamak üzere tasarlanmıştır. RDP, çevirmeli ağ bağlantısı, LAN, WAN, ISDN, DSL veya VPN de olmak üzere herhangi bir TCP/IP bağlantısı üzerinden çalışır.
Uzak Masaüstü Kaynak Yeniden Yönlendirmesi
Uzak Masaüstün’nü bir Windows XP tabanlı istemciden veya farklı bir RDP (Uzak Masaüstü İletişim Kuralı) 5.1 etkin istemcisinden kullanırsanız, birçok istemci kaynağı Uzak Masaüstü bağlantısında kullanılabilir. Bu kaynaklar şunlardır:
• Dosya Sisteminin Yeniden Yönlendirilmesi. Bu kaynak, yerel dosya sisteminizin, bir terminal oturumu içinde uzak masaüstünden de kullanılabilmesini sağlar. İstemci dosya sistemine Uzak Masaüstü ile ağda paylaştırılmış sürücü gibi erişilebilir ve Uzak Masaüstü dışında bir ağ bağlantısı gerekmez. İstemci sürücüleri Windows Gezgini’nde "terminal hizmetleri istemcisi <sürücüharfi>" olarak görünür.
• Yazıcının Yeniden Yönlendirilmesi. Bu kaynak, Terminal Sunucusu’ndaki yazdırma işlerini yerel bilgisayara bağlı yazıcıya yönlendirir. İstemci uzak bilgisayarda oturum açınca, yerel yazıcı algılanır ve ilgili yazıcı sürücüsü uzak bilgisayara yüklenir.
• Bağlantı Noktasının Yeniden Yönlendirilmesi Bu kaynak, terminal oturumunda çalışan uygulamaların istemcideki seri ve paralel bağlantı noktalarına erişebilmesini sağlar. Bağlantı noktasının yeniden yönlendirilmesi bar kod okuyucuları veya tarayıcılar gibi aygıtlara erişilmesine ve bu aygıtların denetlenmesine izin verir.
• Ses. Uzak masaüstünüzde sesli bir uygulama çalıştırabilir ve sesi çalıştığınız bilgisayara bağlı kulaklıklardan dinleyebilirsiniz.
• Pano. Uzak Masaüstü ve istemci bilgisayar, verilerin karşılıklı olarak değiştirilmesine olanak veren bir panoyu paylaşır.

Güvenilirlik İyileştirmeleri
Bu bölümde, Windows XP’nin, ne şekilde Windows 2000’deki sisteminizin durumunu korumanızı kolaylaştıran güvenilirlik yeniliklerine uygun olarak oluşturulduğu açıklanmaktadır.
Sürücüyü Geri Alma
Bu özellik, daha önce açıklanan ve ilk olarak Windows 2000 Güvenli Mod ve Sistem Geri Yükleme’de kullanılan Bilinen En Son İyi Yapılandırma seçeneğine benzer şekilde sistem kararlılığının sürdürülmesini sağlar. Sürücüyü güncelleştirdiğinizde, önceki sürücü paketinin bir kopyası sistem dosyalarındaki özel bir alt dizine otomatik olarak kopyalanır (yedek aldığınız her sürücü için, kayıt defterinin ilgili kısmında yer alan Yedek anahtarlarına yeni bir değer eklenir). Yeni sürücü doğru çalışmazsa, aşağıda, Şekil 14’de gösterildiği gibi Aygıt Yöneticisi’ndeki aygıtın Sürücü sekmesine ulaşıp Sürücüye Geri Dön’ü tıklatarak önceki sürücüyü geri alabilirsiniz. Sürücüye Geri Dön seçeneği, yalnızca tek düzeyli geri dönüş sağlar (bir kerede yalnızca bir önceki sürücü sürümü kaydedilebilir); bu özellik, yazıcılar dışında tüm aygıt sınıflarında kullanılabilir.

 

 

 


Şekil 14. Windows XP sürücülere kolay geri dönüşü destekler.
Sistem Geri Yükleme
Sistem Geri Yükleme, bir sorunla karşılaşılması durumunda, belgeler, çizimler veya e-postalar gibi kişisel veri bilgilerinizi kaybetmeden bilgisayarınızı önceki durumuna geri getirmeyi sağlar. Sistem Geri yükleme, sistemdeki ve bazı uygulama dosyalarındaki değişiklikleri izler ve otomatik olarak kolayca belirlenebilen geri yükleme noktaları oluşturur; bu şekilde, yedeklemeyi anımsamanıza gerek kalmaz. Windows XP, bir uygulama veya sürücü yükleme gibi belirli sistem olaylarının yanı sıra varsayılan olarak her gün geri yükleme noktaları oluşturur. Siz de herhangi bir anda kendi geri yükleme noktalarınızı oluşturabilir ve adlandırabilirsiniz. Sistem Geri Yükleme kişisel veri dosyalarınızdaki değişiklikleri izlemez veya kurtarmaz.
Otomatik Sistem Kurtarma
Otomatik Sistem Kurtarma (ASR) özelliği uygulamaları kaydetme ve geri yükleme olanağı sağlar. Bu özellik, ASR için kayıt defterinin Tak ve Kullan bölümlerini yedeklemek ve bu bilgileri kayıt defterine geri yüklemek üzere gereken Tak ve Kullan mekanizmasını da sağlar. Bu çeşitli kilitlenme kurtarma senaryoları için kullanışlıdır; örneğin, bir sabit disk arızalanırsa ve tüm yapılandırma parametrelerini ve bilgilerini kaybederse, ASR uygulanarak sunucu verilerinin yedeği geri yüklenebilir.
Dinamik Güncelleştirme
Güvenilirlik, uygulama ve aygıt uyumluluğu güncelleştirmeleri, sürücü güncelleştirmeleri ve kurulumunu çalıştırdığınızda kurulum ve güvenlik konularında acil düzeltmeler sağlayan dinamik güncelleştirmeler ile geliştirilmiştir. Microsoft, Dinamik Güncelleştirme paketi gereksinimi saptadığında, bu Windows Update Web Hizmeti üzerinden sağlanır.
Bu, Windows XP’yi çıktıktan bir süre sonra yükleyen kullanıcılar için yararlıdır. Kur’da Dinamik güncelleştirme seçeneğini belirlerseniz, Kur, aygıtlar ve uygulamalar için CD’deki özgün dosyalar yerine Microsoft’tan güncelleştirmeleri yükler. Kuruluşlar da yarar sağlayacaktır. BT yöneticileri, kullanıcıları için uygulama uyumluluğu veya güvenlik düzeltmelerini bulunduran Dinamik Güncelleştirme paketini yükleyebilir. İşletim sistemini yükleyen tüm kullanıcıların güncelleştirme dosyalarını aldıklarından emin olmak için Dinamik Güncelleştirme paketini kullanabilirler.
Otomatik Güncelleştirme
Otomatik Güncelleştirme, Web deneyiminizi kesintiye uğratmadan bilgisayarınızı güncelleştirme seçeneğidir. Özel Web sitelerini ziyaret etmeniz, bir şeylerin yüklenmesi için web’de gezinmeyi bırakmanız veya belirli aralıklarla yeni güncelleştirmeler yapmayı anımsamanız gerekmez. Bu yüklemeler, ağ ortamı sorunlarının etkilerini ortadan kaldırmakta ve bir güncelleştirme tam olarak yüklenemeden sistem bağlantısı kesilirse, otomatik olarak kaldığı yerden devam etmesini sağlamaktadır. Güncelleştirme PC’ye yüklendikten sonra, kullanıcı bunu yüklemeyi seçebilir.
Windows Update
Windows Update, yükleme CD’sinde kullanılabilen çok geniş kapsamlı sürücü kitaplığına ek olarak aygıt sürücü desteği de sunar. Windows Update Windows XP'nin çevrimiçi bir uzantısı olup, hizmet paketleri, aygıt sürücüleri ve sistem güvenlik güncelleştirmeleri gibi ürün iyileştirmelerine yönelik merkezi bir konum sağlamaktadır. Örneğin, yeni bir aygıt yüklüyorsanız, Tak ve Kullan yerel olarak ve—bilgisayarınız Internet’e bağlıysa—Windows Update içinde bir çevrimiçi sürücü arayacaktır  Bilgisayarınız Internet’e bağlı değilse ve sistemde yerel olarak uygun sürücü bulunmadıysa, çevrimiçi bağlanmanız ve sürücü aramanız istenecektir. Windows Update içinde güncelleştirilmiş bir sürücü bulunursa, sürücünün .cab dosyası yüklenecek ve Windows Update ActiveX®, yükleme için .inf dosyası içindeki Windows Tak ve Kullan noktalarını denetleyecektir.

İşyerleri bu işlevi geçersiz kılabilir veya devre dışı bırakabilir ve güncelleştirmeleri aramaya, toplamaya ve yüklemeye, ardından işyerinde kendi yordamlarını kullanarak dağıtılmaya ayrılmış Windows Update bölümlerine sahip yöneticilerin Windows Update kullanımını kısıtlayabilirler.
Güçlendirilmiş Güvenlik Korumaları
Bu bölümde, Windows XP’deki yeni ve geliştirilmiş güvenlik özelliklerinden bazıları açıklanmaktadır.
Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı
Windows XP, Internet güvenliğini, ev kullanıcıları ve küçük işyerleri için tasarlanmış Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı adlı yerleşik bir özellik yoluyla sağlar. Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı dinamik bir paket süzgecidir. Doğrudan Internet’e bağlı veya Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı çalıştıran bir Internet Bağlantısı Paylaşımı yapan ana bilgisayara bağlı bilgisayarları korur. Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı etkinleştirildiğinde Internet’ten gelen tüm istenmeyen bağlantıları durdurur. Güvenlik duvarı bunu gerçekleştirmek için, bir ağa veya yerel ana makineye gelen erişim isteklerini doğrulayan Ağ Adresi Çeviricisi (NAT) mantığını kullanır. Ağ iletişimi korunmuş ağdan başlamıyorsa veya bağlantı noktası eşlemesi oluşturulmamışsa, gelen veriler atlanacaktır.
Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı aşağıdaki bağlantı türlerinde kullanılabilir: Yerel Alan Ağı (LAN), Ethernet üzerinden Noktadan Noktaya (PTPOE), Sanal Özel Ağ (VPN) veya çevirmeli bağlantı. Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı, bağlantı noktalarının ve kaynakların (dosya ve yazıcı paylaşımı) dış kaynaklar tarafından taranmasını engeller. Örneğin, Internet üzerindeki bir kişi genel bağlantınız üzerinde bir tarama programı çalıştırırsa veya sistem kaynaklarınıza bağlanmaya çalışırsa, güvenlik duvarı bilginin, bağlantı noktalarından ve ağınızdaki kullanılabilir hizmetlerinden geçmesini engelleyecektir.
Denetimli Ağ Erişimi
Windows XP, “konuk” düzeyinde haklara sahip herhangi birinin ağdan bilgisayarınıza erişmeye çalışmasını sınırlayarak, davetsiz konukları engelleyen yerleşik bir güvenlik sağlar. Davetsiz konuk, bilgisayarınıza girmek ve parolaları deneyerek yetkilendirilmediği haklara sahip olmak isterse başarısız olacak veya yalnızca konuk düzeyinde sınırlı erişim hakkı elde edebilecektir.
Yazılım Kısıtlama İlkeleri
Windows XP’deki yazılım kısıtlama ilkeleri, sizi e-posta ve Internet ile yayılan çeşitli virüslere, truva atlarına ve parazitlere karşı koruyan bir yöntemle, güvensiz ve büyük olasılıkla zararlı kodları yalıtmak ve kullanmak için kolay anlaşılabilir bir yol sağlar. Bu ilkeler, sisteminizdeki yazılımı yönetme şeklinizi seçmenize izin verir. yazılım “tam olarak yönetilir”, (kodun nasıl, ne zaman ve nerede çalışacağına karar verirsiniz) veya yazılım “yönetilmez” (belirli kod yürütülmemek üzere yasaklanır).
Güvenilmeyen kodu ve komut dosyalarını ayrı bir yerde (kum havuzu olarak bilinen yer) yürüterek, yayılan kodun zarara yol açmamasına sağlayıp, güvenilmeyen kodun veya komut dosyalarının faydalı yerlerinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, güvenilmeyen kodun, güvenli olarak doğrulanana kadar e-posta göndermesi, dosyalara erişmesi veya normal bilgi işlem işlevlerini gerçekleştirmesi engellenebilir.
Yazılım sınırlandırma ilkeleri, virüslü e-posta eklerine karşı koruma sağlar. Bunlar katıştırılmış nesneler veya komut dosyaları olabileceği gibi, geçici bir klasöre kaydedilen dosya ekleri de olabilir. Internet Explorer veya başka bir uygulamayı başlatabilecek ve güvenli olmayan katıştırılmış komut dosyası içeren bir Web sayfasını yükleyebilecek URL/UNC bağlantılarına karşı da korunmuş olursunuz. Web’den yüklenen ActiveX™ denetimleri de izlenir ve gerekirse etkisiz hale getirilebilir.
Ethernet veya Kablosuz LAN’lardaki Sunucular için Güvenlik Geliştirmeleri
Güvenli Kablosuz/Ethernet LAN, güvenli kablolu veya kablosuz yerel alan ağları (LAN) oluşturmanıza yardımcı olur. Bu işlem, Ethernet’teki veya Kablosuz LAN’daki sunucuların dağıtımı etkinleştirilerek yapılır.
Güvenli Kablosuz/Ethernet LAN ile, bilgisayar, kullanıcı oturum açana kadar ağa erişemez. Ancak, bilgisayarda “makine doğrulaması” etkinse, makine IAS/RADIUS sunucusu tarafından doğrulanıp yetkilendirildikten sonra LAN erişimi elde edebilir.
Windows XP’deki Güvenli Kablosuz/Ethernet LAN IEEE 802.11 özelliklerine dayanan kablolu ve kablosuz LAN’lar için güvenlik sağlar. Bu işlem, otomatik kayıt veya akıllı kartlar tarafından dağıtılan genel sertifikaların kullanımıyla desteklenir. Bu işlem, büyük alışveriş merkezleri veya havaalanları gibi genel alanlardaki kablolu Ethernet veya kablosuz IEEE802.11 ağlarının erişim denetimini sağlar. Bu IEEE 802.1X Ağ Erişim Denetimi güvenlik özelliği, Genişletilmiş Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı (EAP) işletim ortamındaki bilgisayarların kimlik doğrulamalarını da destekler.
IEEE 802.1X, hem kablolu Ethernet hem de kablosuz IEEE 802.11 LAN’lara kimlik doğrulamalı erişim sağlamak üzere bir sunucuya izin atayan yöneticiye izin verir. Bu şekilde, sunucu bir ağ üzerine yerleştirilirse, yönetici bu sunucunun yalnızca kimliğinin başarıyla doğrulanması durumunda ağa erişebilmesinden emin olmak ister. Örneğin, konferans odasına erişim yalnızca belirli sunucular için sağlanmalı, diğerlerine yasaklanmalıdır.
Microsoft Passport ile Tek bir Oturum Açma
Windows XP’de, işletim sisteminin Passport kimlik doğrulamasını kullanmasına izin vererek, bilgisayarınızın farklı konumlardan veri almasını sağlayan WinInet DLL’sine Passport kimlik doğrulama iletişim kuralları eklenmiştir. Microsoft Passport hesabınız varsa, Passport’u destekleyen herhangi bir Web sitesine oturum açma veya katılan Web sitelerinden ürün satın alma gibi çeşitli görevlerde otomatik olarak Passport kullanabilirsiniz.
Kimlik Bilgisi Yönetimi
Kimlik Bilgisi Yönetimi özelliği, kullanıcıların parolalarını ve X.509 sertifikaları gibi kimlik bilgilerini güvenli şekilde saklayabilecekleri bir ortam sağlar. Bu şekilde, gezici kullanıcılar da dahil olmak üzere, kullanıcılara tutarlı tek bir oturum açma deneyimi sağlanmış olur. Uygulamaya şirket ağından eriştiyseniz, ilk denemeniz kimlik doğrulaması gerektirir ve kimlik bilgilerini vermeniz istenecektir. Verdiğiniz kimlik bilgileri, ilgili uygulama ile ilişkilendirilecektir. Bu uygulamaya bundan sonraki erişimlerde, kimlik bilgilerinizi yeniden girmeniz istenmeden, kaydedilen kimlik bilgileri kullanılacaktır. Üç bileşeni vardır: kimlik bilgileri için güvenli saklama ortamı sağlayan Kimlik Bilgisi Yöneticisi; kullanıcıdan kimlik bilgileri soran API kümesini sağlayan Kimlik Bilgileri Toplama Kullanıcı Arabirimi ve kullanıcılara Kimlik Bilgisi Yöneticisi’nde kimlik bilgileri ekleme, kaldırma ve düzenleme olanağı veren Anahtarlık.
Dosya Sistemini Şifreleme
Dosya Sistemini Şifreleme (EFS) genel anahtar şifrelemeye dayanır ve Windows XP’nin CryptoAPI yapısının avantajlarını sunar. EFS’nin varsayılan yapılandırması yönetici gerektirmez; dosyaları şifrelemeye hemen başlayabilirsiniz. EFS, kullanıcı için bulunmuyorsa, otomatik olarak bir şifreleme anahtarı çifti oluşturur.
EFS şifreleme algoritması olarak geliştirilmiş Veri Şifreleme Standardı (DESX) veya Triple-DES (3DES) kullanır. Şifreleme hizmetleri Windows Explorer’dan bu yana kullanılmaktadır.
Dosyayı veya klasörü, dosyalardaki ve klasörlerdeki salt-okunur, sıkıştırılmış veya gizli gibi herhangi bir özelliği ayarladığınız şekilde, şifreleme özelliğini ayarlayarak şifreleyebilirsiniz. Klasörü şifrelediğinizde, şifrelenmiş klasörde oluşturulmuş veya eklenen tüm dosyalar ve alt klasörler de otomatik olarak şifrelenir. Klasör düzeyinde şifreleme yapmanız önerilir.
Internet’te Güvenli Veri Depolama
Windows XP, şifrelenmiş dosyaları Web sunucularında depolamanıza izin verir. Bu dosyalar Internet’ten şifreli olarak aktarılır ve sunucularda şifrelenmiş bitler olarak depolanır. Dosyalarınızı kullanmak istediğinizde, dosyaların şifreleri bilgisayarınızda uygun şekilde çözülür. Bu şekilde, duyarlı verilerinizi, iletilirken verinizin çalınmasından veya okunmasından endişe etmeden Web sunucularınızda güvenli olarak depolayabilirsiniz. Web sunucusuna erişebilenler—sunucu yöneticisi bile—dosyalarınızı okuyamaz. Güvenli olarak depolanan bu dosyaları istediğiniz kişiyle—aile bireyleri, arkadaşlar veya iş yerindeki iş arkadaşlarınızla—paylaşabilirsiniz.


Kolay Yönetilebilirlik
Bu bölüm, Windows XP’nin dosyaları ve ayarları hızla yeni bilgisayara geçirmenin yanı sıra, dosyalarınızın, klasörlerinizin ve masaüstünüzün yönetimini nasıl kolaylaştırdığını açıklamaktadır. Buna ek olarak, Terminal Hizmetleri teknolojisinin Uzak Masaüstü ve Hızlı Kullanıcı Değiştirme’yi etkinleştirdiğini açıklamaktadır.
IntelliMirror
Windows XP bilgisayarınız Active Directory™ hizmeti kullanan bir ağın parçasıysa, kişisel bilgi işlem ortamınız için “beni izle” işlevleri sağlayan IntelliMirror® yönetim teknolojisine erişiminiz olabilir. Kullandığınız bilgisayardan ve ağa bağlı olup olmamanızdan bağımsız olarak, verinizin güvenle tutulduğu ve kullanılabilir olduğu güveniyle tüm bilgilerinize ve yazılımlarınıza sabit erişiminiz olur.
Grup İlkesi
Grup İlkesi ayarları, IT yöneticilerine, bölümler veya yerler gibi mantıksal birimler düzenleyerek ve gruptaki tüm çalışanlara güvenlik, görünüm ve yönetim seçenekleri gibi ayarların aynısını atayarak kullanıcıların veya nesnelerin yönetimini basitleştirir. Bu yaklaşım tüm grup üyelerinin sabit ayarlara sahip olmalarını da sağlar. Windows 2000 Professional için kullanılabilenlere ek olarak Windows XP Professional için kullanılabilen 300’den fazla yeni ilke vardır.
İlke Sonuç Kümesi 
Windows XP Professional içindeki İlke sonuç Kümesi (RSoP) aracı yöneticilerin hedef kullanıcı veya bilgisayarda Grup İlkesi etkilerini görmelerine izin verir. RSoP ile, yöneticiler Grup İlkesi’ni planlamak, izlemek ve sorunlarını gidermek için güçlü ve esnek bir temel araç sahibi olurlar. 
Grup İlkesi
Windows XP Professional, kullanıcı ve bilgisayar ayarlarını daha iyi özelleştirmenizi sağlayan Yerel Grup İlkesi’ne ek ilkeler eklemiştir. Bu güçlü yönetim özelliği, masaüstünüzü ayarlamanıza ve kilitlemenize izin vererek birçok farklı özelleştirilmiş senaryo olanağı sunar. Yerel Grup İlkesi yapabilecekleriniz şunlardır:
• Masaüstü, Başlat menüsü ve araç çubuğu için yapılandırmalar belirleyerek kullanıcı arabirimini özelleştirme.
• Kişisel Güvenlik Duvarı veya Windows Messenger gibi belirli işletim sistemi bileşenlerinin kullanımını yasaklama.
• Yazılım Kısıtlama İlkesi Ayarları kullanarak virüslerden korunma.
Not: Bilgisayarınız Active Directory etkin ağın parçasıysa, etki alanı tabanlı Grup İlkesi, Yerel Grup İlkesi ayarlarınızı geçersiz kılabilir. Ayrıca, Windows XP Home Edition, Yerel Grup İlkesi sağlamaz. 
Dosyaları ve ayarları geçirme
Windows XP, eski bilgisayarın değiştirilmesini Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı kullanımı ile kolaylaştırır. Dosyaları, belgeleri ve ayarları bir disketten (veya herhangi bir kaldırılabilir ortamdan), ev yerel ağ bağlantısından veya bilinen bir UNC yolundan geçirmenizi sağlayabilir. Windows XP bilgisayarınızdaki sihirbaz, eski bilgisayarınızda bulunan ayarları, dosyaları ve belgeleri toplamak üzere sihirbazı çalıştırma işleminde yol gesterir.  Ayrıca yeni bilgisayarınızda bu dosyaların, ayarların ve belgelerin uygulanmasında da yol gösterir.  Sihirbaz aktarılacak ek dosyalar, dosya türleri veya klasörleri seçmenizi de sağlar.
Microsoft Office de dahil olmak üzere sınırlı sayıda uygulamanın ayarları da desteklenir. Sihirbazın uygulamaları geçirmediğine dikkat edin; yüklenmedilerse, uygulamaları yeni bilgisayara yeniden yüklemeniz gerekecektir.
Varsayılan olarak geçirilen öğeler şunlardır: Internet Explorer ayarları, Outlook Express ayarları, saklı Outlook ayarları, saklı çevirmeli ağ bağlantıları, telefon ve modem seçenekleri, erişilebilirlik, klasik masaüstü (isteğe bağlı) ekran koruyucu ayarları, yazı tipleri, klasör seçenekleri, görev çubuğu ayarları, fare ve klavye ayarları, ses ayarları, bölgesel seçenekler, ofis ayarları, ağ sürücüleri ve yazıcılar masaüstü klasörü, belgelerim klasörü, resimlerim klasörü, sık kullanılanlar klasörü, tanımlama bilgileri klasörü, ortak ofis dosya türleri. Windows XP çıkana kadar başka uygulamaların da geçirilmesi desteklenecektir.
Windows XP, Windows 2000 Kaynak Seti’nin parçası olarak kullanılan komut satırı aracı Kullanıcı Durumu Geçiş Aracı’nın (USMT) güncelleştirilmiş sürümünü de bulundurur. Hem sihirbaz hem de komut satırı aracının yeni sürümü, belirli bir iş ortamına daha uygun olmak veya ek öğeleri geçirmek üzere IT profesyonelleri tarafından özelleştirilebilecek INF dosyaları tarafından sürülür.
Hesap Yönetimi İyileştirmeleri
Denetim Masası içindeki hesap yönetimi özelliği, bilgisayarın kullanıcı hesapları ve parolalarını eklemenizi, silmenizi ve değiştirmenizi sağlar. Bu, ailenin diğer üyelerinin bilgisayarı kullanmalarına izin vermek isteyen ev kullanıcıları için yararlıdır. Not: Bir şirket ağının parçası olarak bağlantı kuruyorsanız, etki alanı işlevselliği için Kullanıcılar ve Parolalar Denetim Masası’nı kullanmalısınız.
Bölgesel Seçenekler İyileştirmeleri
Denetim Masası bölge ve dil seçenekleri için, Giriş Dili ve klavye düzenlerini ekleme ve değiştirmeyi, tarihleri, miktarları ve para birimlerini görüntülemek için Standartlar ve Biçimler arasında geçiş yapmayı, Web içeriği için varsayılan Konum’u ayarlamayı ve Unicode olmayan Programlar için Dil değiştirmeyi kolaylaştırmak üzere yeniden tasarlanmıştır. En sık kullanılan seçenekleri bulmak ve kullanmak artık kolaylaşmıştır.
Konumuzla ilgili Web içeriğini almak üzere konum ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
64-Bit Desteği
Bu bölümde, karmaşık bilimsel problemleri çözmeyi, yüksek performanslı tasarımlar ve mühendislik uygulamaları geliştirmeyi veya 3-B animasyonlar oluşturmayı hedefleyenler için yüksek performans sağlayan bir iş istasyonu olan Windows XP 64 Bit Edition açıklanmaktadır.
64-bit edition, yeni Intel Itanium 64-bit (IA-64) işlemcinin gücünden ve verimliliğinden yararlanacak şekilde tasarlanmıştır. Windows XP’nin 32 bit sürümünde yer alan özelliklerin ve teknolojilerin birçoğu 64-bit sürümünde de bulunmaktadır (özel durumlar: kızılötesi desteği, Sistem Geri Yükleme, DVD desteği ve çalışırken yuvalama gibi mobil bilgisayarlara özgü özellikler). 64-bit sürüm, WOW64 32-bit alt sistemi ile 32-bit uygulamaların çoğunu destekleyecek ve Windows 32-bit sistemleriyle birlikte çalışabilecektir. Her iki sürüm de ağdan bağımsız çalışmaktadır.
Windows XP 64-Bit Edition, Win64™ API’ye dayanan yeni kuşak uygulamalar için ayarlanabilir, yüksek performanslı bir platform sağlamaktadır. 32-bit sistemlerle karşılaştırıldığında, yapısı, sekiz terabayta kadar sanal belleği destekleyerek çok büyük miktarda verinin çok daha verimli şekilde işlenmesini sağlamaktadır. Uygulamalar, 64-bit Windows ile, IA-64 işlemcisi tarafından daha hızlı erişilebilmesi için çok fazla veriyi sanal önceden belleğe yükleyebilir. Bu, veriyi sanal belleğe yükleme veya veri depolama aygıtlarını tarama, okuma ve yazma süresini kısaltarak, uygulamaların daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. 64-bit sürüm geliştiricilere tek bir kod tabanı sağlayarak, standart Win32 sürümüyle aynı programlama modeline göre oluşturulmuştur.
Windows XP 64-Bit Edition özellikle aşağıdaki senaryolarda kullanıcılara avantaj sağlayacaktır:
• Mekanik Tasarım ve Çözümlemeler. Yoğun kayan noktalara sahip uygulamalarda, gigabaytlar büyüklüğünde verileri yönetmek.
• Sayısal İçerik Oluşturma. Daha fazla bilgi işlem gücü gerektiren HDTV ve DTV’yi ortaya çıkaran karmaşık 3-B grafikler ve animasyon.
• Diğer teknik pazarlar. Finansal, elektronik ve diğer bilimsel veya mekanik uygulamalar.
İleriye Bakma: Microsoft.NET Platformu
Bu bölüm, size ağ ve Internet bağlantıları olarak daha fazla olanak sunan yeni bir bağlanabilirlik düzeyi sağlama hedefi bulunan, bilgi işlemin geleceğinin önemli bir parçası Microsoft .NET Platformu’nda Windows XP’nin nasıl önemli bir yer aldığı hakkında genel kavramsal bir bakış sunmaktadır. Kullanılmakta olan, yalnızca Web’i taramakla sınırlandırılmış eski model PC’ler, akıllı, servis gerektirmeyen, ağ ile ilgili çevrimiçi olup olmadığınızı veya ne kadar bant genişliğine sahip olduğunuzu “bilen” bilgisayarların ve aygıtların oluşturduğu yeni bir ortamın yolunu açmıştır. Windows XP ile, PC’niz ana “hizmet merkeziniz”—yalnızca bilgi almak için değil, ayrıca bilgiyi kullanıp üzerinde işlem de yapmanıza olanak veren zengin bir iki yönlü arabirim—haline gelmiştir. Bu ortam aşağıdaki çekirdek hizmet ve iletişim kuralı grubuyla oluşturulmuştur:
• XML. Genişletilmiş Biçimlendirme Dili, yapılandırılmış verilerin tek biçimli ve uygulamalardan ve üreticilerden bağımsız olmasını sağlar; bu nedenle, Web Hizmetleri bütünleştirilmesi için ideal bir buluş olarak nitelendirilir. 
• SOAP. Web’deki yapılandırılmış ve yazılmış bilginin değişimi için tasarlanmış XML tabanlı iletişim kuralı. SOAP, paylaştırılmış ve açık Web altyapısına dayanan zengin ve otomatikleştirilmiş Web hizmetlerini etkinleştirir.
• UDDI. Evrensel Buluş Açıklaması ve Bütünleştirmesi, Web Hizmetleri hakkındaki bilgileri bulmak ve yayımlamak için kullanılır.
Web Hizmetleri, elektronik ticaretin programlama alt yapısı olarak, .NET ve Windows XP kullanabilmeniz için gerekenlerin özüdür. Örneğin, bir Web sitesinden finansal bilgiler alabilir, bunları otomatik olarak Excel’e aktarabilir ve bilgileri finansal planlamada kullanabilirsiniz. Ayrıca, Hızlı İleti’yi akıllı aygıtlarla bütünleştirdiğinizde elde edebileceğiniz olanakları düşünün. Kolayca bir otomobil alarmı senaryosu düşünebiliriz. Birisi otomobilinizin camını kırdı ve alarmı çalıştırdı. Bir sonraki adımda yapaklarınızla ilgili seçenekler sunan bir Anlık İleti alırsınız. Polis çağırabilir, alarmı göz ardı edebilir veya susturabilirsiniz.
Akıllı Aygıtları Bütünleştirme
Windows XP ile PC, aygıt denetiminin ve çok sayıda çeşitli yolla yönetilebilecek akıllı aygıtın koordinasyonu için bir merkez haline gelmektedir. Örneğin, artık PC’nize sayısal kameranızdaki dosyaları yüklemeniz gerekmeyecek. Bunun yerine, sayısal kamerayı bağlamak, size resimleri doğrudan kameradan bastırma, yüklemeden önce tarama veya otomatik olarak e-posta ile gönderme veya anında Web’de yayımlama seçenekleri sunmaktadır. Bu tür bağlantılar PC’de yeni deneyimleri olanaklı kılmaktadır.
Daha fazla bilgi için
http://www.microsoft.com/net/ adresindeki Microsoft’un .NET Web sitesine bakın.

 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Image and video hosting by TinyPic